Το Πρόγραμμα

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Μάθετε περισσότερα

Ανακοινώσεις

Διαρκής ενημέρωση για τις προσεχείς δραστηριότητες και παράλληλες εκδηλώσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Αίτηση Συμμετοχής

Επικοινωνία

Η Γραμματεία του Προγράμματος είναι καθημερινά στη διάθεση των υποψηφίων για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις.

Τρόποι επικοινωνίας